Daghurtigtogets syv siste vogner sporer av i Kløftefjell tunnel på Bergensbanen. Vognene blir mer eller mindre skadet, og skinnegangen får en del skade. Ingen mennesker kommer til skade. De materielle skadene anslås til ca. 15 000 kroner. (13.02.1941)

Det holdes begravelse i Mandal under tysk militærparade, etter at et britisk rekognoseringsfly av typen Bristol Blendheim styrtet i Holumområdet. Tre briter har omkommet, og lokalbefolkningen besøker vraket for å sikre seg verdifulle vrakdeler. En stor folkemengde møter opp i begravelsen, og det sies at den tyske offiseren som har ansvaret behandler de døde respektfullt og korrekt. (13.02.1941)

Wilhelm Wagner ankommer Norge for å lede Gestapos kontor for jøder, frimurere og kirkespørsmål. Wagner kommer helt fra starten av sitt virke i Norge til å være svært ivrig i kartlegging av norske jøder. (13.02.1941)

Himmler besøker Norsk Folkemuseum på Bygdøy sammen med Terboven. I folkemuseets restaurant blir gamle bondedanser fremført, og Himmler viser særlig interesse når Ola Brenno fra Valdres spiller gamle folkemelodier på sin langeleik. I midten Wilhelm «Fritz» Volberg, Himmlers guide under besøket. (13.02.1941)

Himmler er tilbake i Oslo etter sin reise til Nord-Norge, og biskop Berggrav innkalles til et nytt møte med ham og Terboven. Biskopen får tale fritt om bakgrunnen for hyrdebrevet og gir uttrykk for at det å ha latt Quisling få makt er det dummeste tyskerne har gjort. Terboven forsikrer imidlertid at Quisling ikke har noen reell makt. (13.02.1941)

Quisling besøker NS’ hovedorgan Fritt Folk. Han takker de ansatte for det avisa har blitt i dag og sier at den må bli den største og beste i Norge. Han maner til politisk kamp og disiplin samt at man tar sin journalistiske oppgave på alvor. (13.02.1941)

Det er uro i Oslo-skolen, etter at statsråd Skancke har gitt påbud om at alle lærere og elever skal møte opp på en Hitlerjugend-utstilling. Lærerne svarer med en enstemmig protest til departementet. Dette fører til at departementet skjerper påbudet: Lærere som nekter å møte opp, mister sin stilling. Til tross for dette står lærerne på sitt, og elevene vil heller ikke la seg tvinge. Forberedt på konfrontasjoner med hirden, møter elever på skolen med køller, gummislanger fylt med jernbiter o.l. Det ender med at departementet bøyer av og meddeler til NS at tiden ennå ikke er moden for aksjoner i skolen. (13.02.1941)