Kirke- og undervisningsdepartementet sender ut rundskriv til prestene om at mange prester har kommet med uttalelser som «oppfattes som uvilje mot vårt statsstyre og statspartiet i vårt land». Prestene bes utvise den største forsiktighet, og fremtidige klager vil bli behandlet som forsøk på «statsfiendtlig propaganda». (11.02.1941)