Kirke- og undervisningsdepartementet sender ut rundskriv til prestene om at mange prester har kommet med uttalelser som “oppfattes som uvilje mot vårt statsstyre og statspartiet i vårt land”. Prestene bes utvise den største forsiktighet, og fremtidige klager vil bli behandlet som forsøk på “statsfiendtlig propaganda”. (11.02.1941)