Tyskerne kunngjør i Langesund blad at de skal ha en skyteøvelse med skarpskyting mot mål ute på isen, syd for Langesund. Det blir advart med at det vil bli store hull i isen som kan være farlige for folk. Feltkanonene er plassert på et område vest for Sosietetsbygningen ved Langesund Bad. Avdelingen som utfører øvelsen er en tysk feltartilleriavdeling ledet av major Lutken. (27.02.1941)

Fra Narvik meldes det om kjempesalg av grammofoner og plater. Én forretning har solgt 30 grammofoner på én dag og kunne solgt 100 dersom den kunne skaffet flere plater. (27.02.1941)

Den norske tankeren MT Sandefjord, som ble kapret 18. januar, har kommet til Frankrike med 1000 tonn råolje. Skipet blir omdøpt til Monsun og presses inn i tysk tjeneste. (27.02.1941)

Kong Haakon er i Kingston House i London for å ha samtaler med statsministeren, utenriksministeren og finansministeren. Noen har antydet at kongen må forberede seg på å personlig overta den politiske makten når han kommer hjem. Han frykter at også enkelte i Norge har samme tanke, så han presiserer at han ikke ønsker å drive politikk for egen regning, men ønsker som før å være en konstitusjonell konge. (27.02.1941)