Finn Kleppe og andre politimenn i Stavanger har nektet å bidra til nazifisering av politistyrken, og har hjulpet til med organisering av motstandsbevegelsen i det stille. De kjører blant annet motstandsmenn gjennom tyske sperringer i politibiler, under dekke av at de er ute og leter etter de samme mennene de har gjemt i bilene og kjørt i sikkerhet. De blir imidlertid angitt av kolleger som har meldt seg inn i NS-konstablenes landsforening, og Kleppe blir utsatt for «lange og ikke pene» forhør før han blir fengslet i Stavanger og senere sendt via Gestapohuset i Bergen til Møllergata 19. (03.02.1941)

John Rognes, som av Otto Ruge har fått i oppdrag å danne motstandsgrupper i Norge, reiser med skøyte over fra Askvoll til Shetlandsøyene. Han er invitert til London av forsvarsminister Ljungberg for briefing om videre motstandsarbeid. (03.02.1941)

Forhenværende formenn i særidrettsforbundene holder et møte sammen i Oslo for å drøfte invitasjonen de har fått til samarbeid fra lederen i det nyordnede Norges Idrettsforbund. Særforbundene vedtar et svar som gjør at det blir brudd mellom nåværende og tidligere idrettsledelse, og intet samarbeid er mulig. Særforbundene er utsatt for stort press til å delta i konkurranser, men ønsker ikke å stille opp. Idrettsstreiken er dermed total.

(03.02.1941)