En ny kontingent av Regiment Nordland samles på Rosenhoff skole før avreise til Tyskland og tjeneste for nazistene. En avdeling av Waffen SS og Hirden står oppstilt, og hver enkelt får håndhilse på brigadeführer Hermann etter en kort høytidelighet. (22.02.1941) (Faksimile: Aftenposten arkiv)

Aftenposten annonserer for tyskernes musserende vin kalt sekt. Likheten med nazistenes ideologi og ordlyd er slående: «Vinens rase og renhet gir også den tyske sekt dens særpreg». (22.02.1941) (Faksimile: Aftenposten arkiv)

I en oppfordring i Sandefjords Blad går det frem at Israelsmisjonen samler inn penger til jøder i Romania og Ungarn. Det er Sandars sokneprest Ole A. B. Prytz som ønsker at det skal ofres i kirkene til inntekt for de trengende i Romania. Dette vekker sterke reaksjoner blant NS-medlemmer i byen, og fylkesordfører I. L. Elieson sier at jødene i Romania ikke trenger en håndsrekning fordi de besitter 60 % av inntektene i landet. Videre anklager han prost Prytz for å være ansvarsløs. NS-avisen Fritt Folk omtaler episoden, og aviser får forbud mot å omtale Israelmisjonens arbeid. (22.02.1941)

Til tross for forbudet mot kongevennlig propaganda finner tyskerne stadig «leve kongen», valgspråket «alt for Norge» eller kongens monogram malt på husvegger, vinduer og gjerder. Støtten har mange former, også i form av strikkevanter. (22.02.1941) (Foto: Scanpix)

Et nytt trekk i samfunnsbildet er at hushjelpene forsvinner. Mange har behov for hushjelp og har avertert etter dette, men det kommer svært lite respons. Én forklaring er at det er forholdsvis lett å få annet arbeid, blant annet for tyskerne. Hushjelparbeidet er ikke like ettertraktet som det var. (22.02.1941)

Utenriksminister Halvdan Koht får innvilget sin søknad av 27. januar om avskjed fra sin stilling, etter tre måneders sykepermisjon. Koht reiser til USA og blir der resten av krigen, blir opptatt med litterært arbeid og sliter med depresjon og skyldfølelse. Han bosetter seg i Washington D.C. hos datteren Åse G. Skard og svigersønnen. Trygve Lie har overtatt som utenriksminister. (21.02.1941)

Teolog Sigmund Feyling, den nye NS-utnevnte ekspedisjonssjefen i Kirkedepartementet, holder foredrag i NRK der han hevder at «den nåværende autoritære stat ligger nærmere den lutherske bekjennelse enn den tidligere demokratiske statsform». Feyling mener prester skal være lydige mot makthaverne og at Quisling er Guds gave til Norge. (21.02.1941)

Prins Harald (til venstre) fyller 4 år. Han oppholder seg på eiendommen Pook’s Hill utenfor Washington, sammen med sin mor Märtha og sine søsken. Kronprinsessen jobber utrettelig for å hjelpe landsmenn og tale Norges sak, og hun besøker stadig norske skip, hospitaler og kirker. President Roosevelt med frue har blitt nære venner med den norske familien. På bildet har kronprinsessen og barna nettopp ankommet New York, 1940. (21.02.1941)

Tor Gjesdal er kalt til London for å bygge opp og lede eksilregjeringens informasjonskontor. Han blir også statsminister Nygaardsvolds presserådgiver. Gjesdal har oppholdt seg i USA siden kapitulasjonen, der han jobbet som presseattaché ved legasjonen i Washington. (20.02.1941)

Den NS-oppnevnte ordføreren i Ålesund, Nicolai Helseth, blir forfremmet til dommer i NS-styrets kommissariske høyesterett i Oslo, under ledelse av justitiarius Jacob Andreas Mohr. Lærer og lokalpolitiker Gustav Sveen blir ny ordfører i Ålesund. (20.02.1941)

Skøyta Kantonella av Haugesund drar vestover med ni mann ombord. Båten møter etter hvert på en orkan utenfor Shetland og går ned. Alle ombord omkommer, blant dem Kjell Ingolf Didriksen (bildet). (19.02.1941)

I Vardø blir det bestemt at det blir skolefrokost for alle folkeskolens 550–560 elever fremover. Menyen vil bli to smørbrød, C-vitamintabletter, grynsuppe og tran. (19.02.1941)

MS Benjamin Franklin av Oslo kommer ut av konvoien sin på grunn av uvær, og den tyske ubåten U-103 torpederer skipet. Mannskapet går i livbåter, og sju personer blir sju dager etter plukket opp av HMS Pimpernel. 28 blir plukket opp av egyptiske Memphis, men disse omkommer når Memphis senere synker i dårlig vær. Tilsammen 29 av 36 personer omkommer. (19.02.1941)

I følge dropsfabrikkene er det stor etterspørsel etter drops og pastiller – og minkende tilgang på råstoffer. Det lages bare 60 prosent av tidligere kvantum, og fabrikkene har gått mer over til produksjon av kaffeerstatning og andre kriseprodukter. (19.02.1941)

Den todagers skolestreiken i Bergen avblåses etter henstilling fra ordfører Asbjørn Stensaker og trusler om «nødvendige forføyninger» fra kommissarisk statsråd Ragnar Skancke. Gebietskommissar i byen, Heinrich Christen, har svart på studentenes brev og skriver at hirden heretter har forbud mot å gripe inn ved skolene. (19.02.1941)

Vinterens sprengkulde fortsetter, og de private husholdningene blir instendig bedt om å spare på strømmen. (19.02.1941)

Gjennom Nordische Aktiengesellschaft (kalt Nordag), opprettet i Berlin i 1940 med kapital fra Luftfahrtsministerium, skal den norske aluminiumindustrien bygges kraftig ut for å hjelpe det tyske flyvåpen, Luftwaffe. Hermann Göring (bildet) gir ordre om et program som blant annet omhandler aluminiumsanlegg både i Sauda, Glomfjord, Herøya og Odda. Aluminium- og oksydfabrikker skal også anlegges i Tyin og Osa i Hardanger. (18.02.1941)

John Rognes har kommet seg til London og møter forsvarsminister Ljungberg. Han får nå som oppdrag å arbeide med militærorganisasjonens saker innen forsvarsdepartementets etterretningskontor. (18.02.1941)