Tyskernes slagskip Tirpitz er nå operativt. Skipet er oppkalt etter den tyske marineminister og storadmiral Alfred Freiherr von Tirpitz, og det skal jakte på allierte handelsfartøy i Nord-Atlanteren og operere mot konvoiene til Murmansk. Skipet er noe større enn søsterskipet Bismarck. (25.02.1941)