Bladet Folkeviljen i Harstad blir tvunget til å ta inn en annonse med teksten: «Jo sterkere Nasjonal Samling er, jo sterkere er Norge.» (06.02.1941)

Eivind Otto Hjelle, kaptein og adjutant i Kongens garde da krigen kom, får en proformastilling som luftvernkonsulent i Norsk Sprængstoffindustri. Han får dermed mulighet til å reise rundt i landet og inspisere sprengstoff- og ammunisjonslagre. Han kommer til å rapportere sine funn til etterretningsorganisasjonen XU. XU bygger etter hvert opp et nettverk av agenter i Norge og Tyskland, i samarbeid med britene. (06.02.1941)

Fire professorer som oppholder seg i utlandet blir avsatt fra sine stillinger. Det gjelder Alf Sommerfelt, Fredrik Paasche, Wilhelm Keilhau og Leiv Kreyberg. (06.02.1941)

Det kommer forbud mot omsetning av alle byggevarer uten tillatelse fra Direktoratet for industriforsyning. Bare varer som allerede befinner seg på byggeplasser blir unntatt. (06.02.1941)

I Tyskland er skuffelsen stor etter at deres folkehelt Birger Ruud har ledet an i idrettsstreiken i Norge. Ruud har hatt høy status i Tyskland etter sine idrettsbragder. Med Adolf Hitler på tribunen tok han gull i normalbakke i OL i Garmisch-Partenkirchen i 1936. (06.02.1941)

Motstandsmennene Christian A. R. Christensen og professor Bjørn Helland-Larsen blir arrestert og fengslet bare to dager etter at Olaf Helset ble tatt. Begge settes i Møllergata 19, sammen med Helset. Disse tre har lykkes i å opprette en motstandsgruppe ved navn R-gruppen, som er kimen til Milorg. (06.02.1941)