Rubin Langmo og Axel Kronberg har stukket fra Ålvik etter sabotasjeaksjonen og passerer to tyske vakter på Fyksesund bro. “Guten Tag, ein schønes Tag”, sier de til tyskerne og sprenger et par telegrafstolper på vei vestover. (18.06.1940)