Krigsherjede byer i Norge vil motta skadeerstatninger så snart Norges Brandkasse har fastsatt takstene i samarbeid med Krigsskadetrygden. Utbetaling kan begynne om tidligst én måned. (18.06.1940)