Hitler gir ordre om at vaktholdet ved grensen i Øst-Finnmark skal overtas av SS. Den norske grensevakten blir oppløst. (18.06.1940)