Rubin Langmo og Axel Kronberg, som kom fra Shetland til Gulen 30. mai, er på vei over fjellet og ned i Bordalen på Voss. De møter på tyskere for første gang. Det blir skutt, men bare med et kamera. De tyske offiserene som kommer kjørende i en Mercedes stopper og tar bilde av de pussige, norske turistene med de tunge sekkene. De vil senere få angre på at de ikke tok nordmennene til fange. (12.06.1940)