Forsvarssjef og general Otto Ruge har forsøkt å demobilisere flest mulig av de norske styrkene for å unngå omfattende krigsfangenskap. Ruge går nå selv i krigsfangenskap på Grini fangeleir etter å ha nektet å signere på at han ikke vil gripe til våpen mot Tyskland igjen. Ruge ønsker å tjene som et eksempel for den norske befolkningen i holdningskampen mot okkupasjonsmakten. Hans krigsinnsats er nå over. (12.06.1940)