Det liberale tidsskriftet Farmand blir «forbudt for bestandig», fordi redaktør Trygve Hoff kommenterer en tale av Terboven på en måte som «kan vekke mistro». Farmand er første norske presseorgan som blir totalforbudt. (12.06.1940)