På Hotel Britannia i Trondheim forhandles det om betingelsene ved kapitulasjonen. Det undertegnes en avtale hvor det fastslås at landstridskrefter i Norge legger ned våpnene etter et felttog som har vart i 62 døgn. Avtalen inneholder også et punkt om at styrker i Finnmark blir stående som grensevakter under sivil norsk kommando, fordi tyskerne ikke ønsker å provosere russerne. (10.06.1940)