Avisen Tidens Tegn settes under forhåndssensur i åtte dager fordi en lederartikkel inneholder “uriktig fremstilling av de historiske begivenheter”. (10.06.1940)