Oppsummert har krigshandlingene i Norge ført til store ødeleggelser. En rekke byer i nord og sør er utbombet, og kommunikasjoner er ødelagt. Til lands har tyskerne nær 3000 falne og sårede, og nesten 2400 på sjøen. Britene har 4400 falne og sårede på land og sjø, og franskmenn og polakker vel 500. Norges væpnede styrker har nær 860 falne og omtrent like mange sårede. Over 300 sivile har mistet livet. (10.06.1940)