Det er utført en ny aksjon mot Thamshavnbanen: denne gangen i Klingliene og ved Løkken stasjon. I Klingliene går ladningen av for tidlig og sabotør Odd Nilsen blir drept. På Løkken blir en motorvogn forsøkt sprengt, men skadene blir små. Øvrige sabotører er Peter Deinboll, Torfinn Bjørnås, Arne Hægstad, Paal Skjærpe, Aasmund Wisløff og Leif Brønn. (20.11.1943)