Motstandsmannen Odd Wullum fra Trondheim lykkes i å flykte fra fengselet på Vollan og får hjelp fra en kurer til å flykte i bagasjerommet på bilen hans. Kureren er imidlertid en av Henry Rinnans menn. Ved Gjevingåsen blir bilen stoppet av tyske sikkerhetsfolk. Det ender med at Odd Wullum skyter en politioffiser før han selv blir drept. (18.11.1943)