Svenska Norgeshjälpens barnebespisning starter opp på Aspøy Nye skole i Ålesund. Skolens sangsal blir brukt som spisesal, og et rom ved siden av som kjøkken. Sangsalen rommer totalt to hundre barn, og det blir bespisning i to skift per dag. Menyen kommer vekselsvis til å bestå av lapskaus, havregrynsgrøt med smør og ovomaltin, brennsnut, havresuppe, sildegryn, blodpudding, bacalao, plukkfisk, nypesuppe og rogn. Det praktiske arbeidet blir utført av en komité bestående av seks damer med fru Helga Seljesæther Giske som formann. (22.11.1943)