Det militære råd (Milorg), Politiledelsen og Den sivile ledelse (Kretsen) har kommet frem til enighet om en felles uttalelse om hjemmefrontens strategi. Uttalelsen sendes til statsminister Nygaardsvold i London. Med dette fellesbrevet bygges en bro over kløften som har vært mellom Milorg og Kretsen. Det har tatt tid, men de ser seg nødt til å samarbeide blant annet i kampen mot Quislings arbeidsmobilisering. Fremover møter representanter fra Kretsen fast i Milorgs råd, der man diskuterer ulike strategier. (20.11.1943)