Linge-karene Edvard J. Tallaksen, Birger Rasmussen og Armand Trønnes klipper seg gjennom nettinggjerdet rundt maskinhallen til Arendal smelteverk i Eydehavn. Vaktmannen blir overrumplet, og de får ham til å samarbeide. Ladninger blir passert og tenninger gjort klare. Noen minutter etter tilbaketrekning kommer seks smell i rask rekkefølge, deretter en voldsom eksplosjon som stopper ferrosilisium-produksjonen i seks måneder. Tyskerne går dermed glipp av rundt 2500 tonn av det viktige legeringsmaterialet. (21.11.1943)