Et norsk Catalinafly henter to etterretningsagenter utenfor Lurøy på Nordlandskysten. De to, John Kristoffersen og Odd Jønland, kom dit i august og har siden sendt 107 telegrammer over havet om tyske sjømilitære operasjoner. Nå har det begynt å brenne under føttene deres, så derfor evakuerer de fra Nord-Norge. (19.11.1943)