Den tidligere offiseren Thorleif Torgeir Fjeldstad fra Oslo overtar som øverste leder for Hirdmarinen. (17.11.1943)