Styret i Studentersamfundet i Trondheim blir innkalt til NS’ fylkesfører og meddelt at styret avsettes på grunn av “negativ og bolsjevistisk holdning”. NS’ studentfylking overtar Studentersamfundets ledelse. (09.10.1941)

En mann som kaster tallerkener ut av et hotellvindu og ned på et tysk marsjerende kompani i Oslo, blir arrestert og dømmes til tre års fengsel for “tilsiktet fornærmelse mot Wehrmacht”. (09.10.1941)

Ingvald Garbo, som siden før krigen har advart mot Hitler og framveksten av nazismen og fascismen i Europa, blir arrestert. Han er også en kompromissløs talsmann for demokrati, toleranse og menneskets verdighet. Tyskerne har jobbet lenge med å kartlegge personer i Bergen som undergraver deres autoritet, og det er nærmest tilfeldig at Ingvald blir arrestert. De får imidlertid informasjon om hans motstand og virksomhet fra andre hold; blant annet finner de ut at han har delt ut informasjon fra BBC til tyske soldater. Han utsettes for harde forhør der han står imot som en klippe. Ingvald blir stilt for tysk rett, dømt til døden og blir henrettet i november. Før henrettelsen skriver han et brev til sønnen Gunnar:

(08.10.1941)

En forordning åpner formelt for at Justisdepartementet kan forby offentlig dans “når særlige grunner taler for det”. Kommissarisk minister Sverre Riisnæs forteller i kringkastingen at bakgrunnen er “det veldige oppgjør” i Sovjet og i Atlanteren. “Det er uverdig tankeløshet å gi til skue overdreven lystighet i slike tider”, uttaler han. (08.10.1941)

DS Bjørnungen av Oslo blir torpedert mellom Kirkenes og Honningsvåg av en russisk torpedobåt. Sju nordmenn omkommer. (06.10.1941)

Postbud Olaf Johnsen blir arrestert på Trondheim Postkontor fordi han har vært med på illegalt arbeid og hatt folk i dekning i sin hytte. Han innsettes i Vollan fengsel, blir senere sendt til Grini og ender opp i Tyskland i 1943. Han omkommer i Sachsenhausen i 1944. (06.10.1941)

Antallet ansatte hos den norske handelsflåtens organisasjon Nortraship i London er økt fra 230 til 350 siden oktober 1940. En tredel av de ansatte er norske. Nortraships avdeling i New York har over 200 ansatte, hvor mer enn halvparten er nordmenn. (06.10.1941)

Quisling er til stede ved Den norske legions edsavleggelse i Tyskland. Første kontingent på omlag 1000 mann er i full gang med opplæring. Mye tyder på at Quisling også benytter anledningen til å ha nyttige samtaler med nøkkelpersoner i Berlin. Ved hirdstevnet i Oslo i dag kommer propagandaminister Lunde med følgende optimistiske uttalelse: “Målet er gitt og målet vil bli nådd: Vidkun Quislings overtagelse av den fulle makt i et fritt Norge”. (06.10.1941)

Det er tysk høsttakkefest på Universitetsplassen, der Terboven klarlegger Norges stilling, nå og i fremtiden. Han snakker om Englands “spill med den norske handelsflåte”, Churchill og “den flyktede regjerings ødeleggelse av norsk liv og eiendom” og at “Englands sulteblokade er totalt mislykket”. Han trekker fram at det er Tyskland som sikrer Norges matforsyning. (06.10.1941)

Leselysten har økt sterkt utover høsten. På Deichmanske bibliotek i Oslo noterer man en økning i registrerte låntakere på 29%. Utlånet av faglitteratur øker mest. (06.10.1941)

Ny forskrift om rasjonering av risgryn: Til 31. desember kan det selges 400 gram risgryn mot klipp av brødmerker og ekstrakort. Nye rasjoner av sirup kunngjøres også. (06.10.1941)

Forbudet mot offentlig dans har spredt seg fra Bergen til å gjelde hele landet. Forbudet skaper stor forvirring blant folk flest. Dansetilstelninger har vært viktige uformelle møteplasser. (04.10.1941)

Eksilregjeringen vedtar to provisoriske anordninger om dødsstraff for landssvik, etter den militære og borgerlige straffelov. Straffen skal kunne idømmes og fullbyrdes også etter at krigen er slutt, men også kunne erstattes med livsvarig fengsel eller tvangsarbeid. Anordningen om dødsstraff i borgerlige saker blir begrunnet med at man står overfor en art forbrytelse som kan ha følger “for det hele folk”. (03.10.1941)

Eugen Lewin-Dorsch, som i september 1939 flykta fra Italia til Norge og ble arrestert for “tyskfiendtlige holdninger” i mai i år, omkommer i konsentrasjonsleiren Mauthausen som den første jøden deportert fra Norge. (02.10.1941)

En tobakksfabrikant i Aker er ilagt en bot på 50 000 kroner og en inndragning av 10 000 kroner for å ha holdt tilbake varer fra omsetningen og endret salgsvilkårene til ugunst for kjøperne. (02.10.1941)

Gestapo har gått til aksjon mot postmann Kristian Steins organisasjon i Bergensdistriktet. Dette er en av de foreløpig største illegale organisasjoner i landet, med forgreininger på kysten nordover til Kristiansund. Stein har betjent posttjenesten på Hurtigruten og med den som dekning bygget opp et nett av kontakter på stoppestedene. Én av Gestapos norske agenter har infiltrert gruppa og avslørt en rekke ledere i Steins organisasjon. I tillegg til Stein, blir Ingebrigt Valderhaug og en rekke andre ledere i gruppa arrestert. Noen rømmer vestover med fiskebåter. Av de arresterte i Stein-saken blir ti mann henrettet, og 51 personer dør senere i fangenskap. (02.10.1941)

MTB 56 har fortsatt for egen maskin inn mot norskekysten med 20 knops fart, etter først å ha blitt slept fra Scapa Flow av jageren Draug. Den har glidd ubemerket inn i Korsfjorden med nesten lydløse hjelpemotorer og plassert seg ved en holme med kamuflasjenett over seg. Når tankskipet Borgny oppdages, eskortert av en minesveiper og patruljefartøy, fyrer MTB’en av begge sine torpedoer og senker Borgny. Besetningen på Borgny er norsk, og 14 av 27 omkommer. MTB’en går sørover og møter Draug igjen før de returnerer til Shetland. (02.10.1941)