En forordning åpner formelt for at Justisdepartementet kan forby offentlig dans «når særlige grunner taler for det». Kommissarisk minister Sverre Riisnæs forteller i kringkastingen at bakgrunnen er «det veldige oppgjør» i Sovjet og i Atlanteren. «Det er uverdig tankeløshet å gi til skue overdreven lystighet i slike tider», uttaler han. (08.10.1941)