MTB 56 har fortsatt for egen maskin inn mot norskekysten med 20 knops fart, etter først å ha blitt slept fra Scapa Flow av jageren Draug. Den har glidd ubemerket inn i Korsfjorden med nesten lydløse hjelpemotorer og plassert seg ved en holme med kamuflasjenett over seg. Når tankskipet Borgny oppdages, eskortert av en minesveiper og patruljefartøy, fyrer MTB’en av begge sine torpedoer og senker Borgny. Besetningen på Borgny er norsk, og 14 av 27 omkommer. MTB’en går sørover og møter Draug igjen før de returnerer til Shetland. (02.10.1941)