Styret i Studentersamfundet i Trondheim blir innkalt til NS’ fylkesfører og meddelt at styret avsettes på grunn av “negativ og bolsjevistisk holdning”. NS’ studentfylking overtar Studentersamfundets ledelse. (09.10.1941)