Styret i Studentersamfundet i Trondheim blir innkalt til NS’ fylkesfører og meddelt at styret avsettes på grunn av «negativ og bolsjevistisk holdning». NS’ studentfylking overtar Studentersamfundets ledelse. (09.10.1941)