Gestapo har gått til aksjon mot postmann Kristian Steins organisasjon i Bergensdistriktet. Dette er en av de foreløpig største illegale organisasjoner i landet, med forgreininger på kysten nordover til Kristiansund. Stein har betjent posttjenesten på Hurtigruten og med den som dekning bygget opp et nett av kontakter på stoppestedene. Én av Gestapos norske agenter har infiltrert gruppa og avslørt en rekke ledere i Steins organisasjon. I tillegg til Stein, blir Ingebrigt Valderhaug og en rekke andre ledere i gruppa arrestert. Noen rømmer vestover med fiskebåter. Av de arresterte i Stein-saken blir ti mann henrettet, og 51 personer dør senere i fangenskap. (02.10.1941)