En tobakksfabrikant i Aker er ilagt en bot på 50 000 kroner og en inndragning av 10 000 kroner for å ha holdt tilbake varer fra omsetningen og endret salgsvilkårene til ugunst for kjøperne. (02.10.1941)