Hans Dellbrügge foreslår for Stortingets presidentskap at Elverumsfullmakten skal oppheves, regjeringen avsettes, at kongen skal abdisere og at det skal opprettes et riksråd. (17.06.1940)