Presidentskapet går med på alle punkter Dellbrügge har foreslått, med unntak av at kongen skal abdisere. De foreslår at kongens stilling heller skal avgjøres “etter fredsslutningen”. (17.06.1940)