Norges Industriforbund sender ut en redegjørelse fra Regjeringsadvokaten om at norske borgere gjerne kan skrive kontrakter med okkupasjonsmakten. (14.06.1940)