Politiske fanger og polske motstandsfolk ankommer Auschwitz og utgjør den første store fangetransporten til leiren. Leiren ble opprettet i januar og består av omtrent 20 bygninger. Rudolf Höss er øverstkommanderende. (14.06.1940)