Norges lovlig valgte regjering er uten både territorium og administrativt apparat og har fem krevende og strevsomme år foran seg. Eksilregjeringens første konferanse i utlendighet avholdes i London i dag. (11.06.1940)