John Ryg, som reiste med Devonshire til Greenoch, reiser til Dumfries i Skottland og setter umiddelbart i gang med å instruere norske hvalfangere i militær disiplin og våpenlære. (11.06.1940)