Styrmann Guttorm Henry Hofsnæs omkommer etter torpedering av skipet Star of Suez. Han blir reddet i land, men dør tre timer senere og gravlegges i Rio de Janeiro. Han etterlater seg kone og to barn. (24.12.1942)

Noen norske sjøfolk bidrar til julefeiringen med egne dikt. Maskinist Einar Endresen sender dette diktet til avisen Nordiske tidende som publiseres i dag: (24.12.1942)

Universitetsrektor Didrik Arup Seip blir løslatt fra Sachsenhausen etter at kolleger i Sverige og Finland har vært i kontakt med Himmlers livlege Felix Kersten. Han får dermed fortsette med sine studier i germansk språkhistorie i Tyskland. Resten av krigen blir han boende med sin kone i München, Berlin og Gross Kreutz, med rapporteringsplikt til Gestapo. (24.12.1942)

En tolloppsynsmann blir funnet drept i Jernbanegata i Oslo. Han er slått i hjel med en hammer. Flere grunner taler for at dette er en likvidasjon. (24.12.1942)

London-Nytts julenummer omtaler jødeforfølgelsene i Europa. De nordmenn som har deltatt, blir fordømt på det kraftigste. «Vi kan ingenting annet enn å vente og være trofaste», lyder det oppgitt. Først 6. januar blir deportasjonen med Donau 26. november rapportert av eksilregjeringen offentlig. (23.12.1942)

Nordmenn går ei mager jul i møte. Av matvarer er det bare fisk og egg som ikke er direkte rasjonert, men det hjelper lite når tilførslene av fisk er svært ustabile. Brensel er det heller ikke så flust med. Heldigvis blir vinteren mildere enn de to første krigsvintrene. (23.12.1942)

Det er foreløpig opprettet totalt fire Lebensbornhjem i Norge. Disse er på Dr. Holms Hotell på Geilo, Godthaab i Bærum, Hurdalsverk i Hurdal og Klækken Hotell ved Hønefoss. Hensikten med hjemmene er å hjelpe «rase- og arvebiologisk verdifulle» mødre og barn samt ta kontroll over mor og barn for senere å bruke barna som erstatning for nedgang i antall tyske fødsler som følge av krigen. Norske kvinner, som får barn med tyskere, anses som «innvendig og utvendig rasemessig i slekt med det tyske folk» og dermed velkomne «mødre av godt blod». Alle Lebensbornhjemmene har utelukkende tysk personale. Det blir gitt støtte både i forbindelse med selve fødslene, men også økonomisk hjelp etterpå. Enkelte av barna sendes til Tyskland for adopsjon. (22.12.1942)

Det er dårlige utsikter for juletorsken i år. Fisket har vært elendig, og tilførslene av torsk til byene har vært minimale. I Oslo vil salget av fersk fisk lille julaften og julaften skje mot stempling i melkeboken. (22.12.1942)

I Hamar har pris- og rasjoneringspolitiet utferdiget sin hittil største bot. Det gjelder en bonde som er ilagt en bot på 5000 kroner for å ha kjernet smør ulovlig og brukt for mye melk. (22.12.1942)

Politiet i Oslo advarer publikum mot svindlere som i disse dager utgir seg for å være fra prispolitiet. På Østbanestasjonen har noen karer «kontrollert» de reisendes bagasje og «beslaglagt» ulovlige varer. En forretningsmann i sentrum fikk en kveld besøk av tre «prispolitibetjenter», hvorav én var i politiuniform, som visiterte lageret og «beslagla» 350 kilo smør, fem kasser kjøtthermetikk, en del ost og to nye sykler. Dette skjedde mens mannen ble oppholdt under en «forklaring» på kontoret. Karene kom seg unna og er etterlyst. Folk må forlange legitimasjon hvis de er i tvil. (22.12.1942)

En flyktninghistorie: Jødene Anne Ruth Klein og moren Irene kommer seg over til Sverige. Det har vært en strabasiøs tur fra Leksvika i Nord-Trøndelag, som ble innledet med at Irene måtte lære seg å gå på ski på stuegulvet på setra til Jon Moan. Første fluktetappe gjøres med spark, deretter blir de kjørt med hest før de tar rutebåt via Ytterøya til Levanger. Herfra kjører følget bil til Okkenhaug. Når de tømmer bilen for å gå videre på ski, glemmer de kartet i bilen. Etappen på ski må dermed gå uten kart, i mørke og snøfokk. Anne Ruth er kun fire år og sitter i en skinnfell på ryggen til Jon Moan som hjelper dem med flukten. Gjennom flere dager på ski tar han og tre andre menn ansvar for at den lille jenta holder seg varm og blir underholdt. De tilbakelegger flere mil på ski, og et par mil før grensa blir det for mye for Irene: Hun er helt utslitt og forteller mennene at de bare må la henne bli igjen og redde fireåringen. Da lager de en pulk, slik at de kan slepe Irene det siste stykket til Sverige. Ektemannen/faren Josef Klein har sammen med sin bror lykkes i å flykte fra Bredtveit fengsel til Sverige og gjenforenes etter hvert med Anne Ruth og Irene. Se historien på video her: https://vimeo.com/265739753
(21.12.1942) 

En byttesentral for skotøy opprettes i Svolvær fordi mange barnefamilier har store problemer med å skaffe barna passende skotøy. (21.12.1942)

Norsk tobakkproduksjon er firedoblet fra i fjor. Arealet har økt fra 14 000 til 56 000 kvadratmeter. I tillegg kommer alle smådyrkeres produksjon. Sogn og Fjordane er fylket som har størst areal, tett fulgt av Hedmark. (21.12.1942)

Nygård skole i Søgne blir konfiskert av tyskerne. Skolen skal bli brukt til soldatforlegning. Gymsalen blir offisersbolig og blir oppdelt i fire rom, mens skolekjøkkenet og sløydsalen blir brukt som matsaler. (20.12.1942)