Det er foreløpig opprettet totalt fire Lebensbornhjem i Norge. Disse er på Dr. Holms Hotell på Geilo, Godthaab i Bærum, Hurdalsverk i Hurdal og Klækken Hotell ved Hønefoss. Hensikten med hjemmene er å hjelpe «rase- og arvebiologisk verdifulle» mødre og barn samt ta kontroll over mor og barn for senere å bruke barna som erstatning for nedgang i antall tyske fødsler som følge av krigen. Norske kvinner, som får barn med tyskere, anses som «innvendig og utvendig rasemessig i slekt med det tyske folk» og dermed velkomne «mødre av godt blod». Alle Lebensbornhjemmene har utelukkende tysk personale. Det blir gitt støtte både i forbindelse med selve fødslene, men også økonomisk hjelp etterpå. Enkelte av barna sendes til Tyskland for adopsjon. (22.12.1942)

Det er dårlige utsikter for juletorsken i år. Fisket har vært elendig, og tilførslene av torsk til byene har vært minimale. I Oslo vil salget av fersk fisk lille julaften og julaften skje mot stempling i melkeboken. (22.12.1942)

I Hamar har pris- og rasjoneringspolitiet utferdiget sin hittil største bot. Det gjelder en bonde som er ilagt en bot på 5000 kroner for å ha kjernet smør ulovlig og brukt for mye melk. (22.12.1942)

Politiet i Oslo advarer publikum mot svindlere som i disse dager utgir seg for å være fra prispolitiet. På Østbanestasjonen har noen karer «kontrollert» de reisendes bagasje og «beslaglagt» ulovlige varer. En forretningsmann i sentrum fikk en kveld besøk av tre «prispolitibetjenter», hvorav én var i politiuniform, som visiterte lageret og «beslagla» 350 kilo smør, fem kasser kjøtthermetikk, en del ost og to nye sykler. Dette skjedde mens mannen ble oppholdt under en «forklaring» på kontoret. Karene kom seg unna og er etterlyst. Folk må forlange legitimasjon hvis de er i tvil. (22.12.1942)