Våpensjef i Milorg, Ragnar Juell fra Kristiansand, blir arrestert. Han sendes etter hvert til Grini og senere til Sachsenhausen der han dør julaften 1943. Han etterlater seg kone og to barn. (19.12.1942) 

Generalmajor Carl Gustav Fleischer, som 1. desember ble ytterligere degradert til militærattaché og sjef for den norske militærmisjon i Washington D.C., skyter seg selv gjennom hjertet med sin egen pistol i Ottawa. Han rekker dermed aldri å motta utmerkelsen Krigskorset med sverd personlig. Hans adjutant, løytnant Richard Brinck-Johnsen, avslører senere at Fleischer tok livet sitt i sorg over å ha blitt tilsidesatt. (19.12.1942) 

70 nye norske fanger ankommer Sachsenhausen. Nå har totalt rundt 330 nordmenn ankommet leiren, og av dem har 35 omkommet. (19.12.1942)