MT Bello av Tønsberg blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Clyde til New York. 28 nordmenn og fem briter omkommer. Bare åtte mann overlever. (16.12.1942)

Eksilregjeringene, inkludert Norge, samt Storbritannia, USA og Sovjetunionen vedtar en felles deklarasjon som kunngjør at Nazi-Tyskland nå virkeliggjør proklamasjonene om å utrydde Europas jøder. (16.12.1942)

Rabbiner i den jødiske menigheten i Oslo, Julius Samuel, dør av utmattelse i Auschwitz, bare fem dager etter han ankom leiren og tre dager før han ville fylt 40 år. (16.12.1942)

Forsyningsmyndighetene lover alle norske forbrukere en kjøttmiddag til jul. I Oslo og omegnskommunene får alle en rasjon på 225 gram pølse og 100 gram lapskauskjøtt. Tungarbeidere får 300 gram pølser ekstra. Det er kunngjort en ny rasjon av erter; 150 gram gule og 350 gram grønne erter i perioden inntil 31. mars 1943. (16.12.1942)