Det er planer om en aksjon for å få landets bønder til å gå mer over til generatordrift av traktorer. Hittil er det bare 125 traktoreiere i hele landet som har tatt i bruk gassgenerator, mens det i alt er 4500 traktorer i drift. (15.12.1942)

Av de rundt 370 jugoslaviske krigsfangene som ble sendt til Karasjok i juli, for å arbeide med veianlegget mot finskegrensen, er det kun 111 igjen. Et betydelig antall har blitt skutt eller drept på annet vis, og en del har dødd av sult, sykdommer og kulde. Fangene har blitt mishandlet og banket opp av norske hirdsoldater fra Sør-Norge, noe selv tyskerne har reagert på; de mener nordmennene har oppført seg som ville dyr. Enkelte fanger har blitt plassert nakne i snøen for å pines, mens andre har blitt druknet i sin egen avføring. Nå hentes de resterende fangene og flyttes til en leir i Vefsn. De drepte ligger igjen i det som fangene kaller «Dødsskogen». (15.12.1942)