DS Norse King av Oslo blir torpedert som en del av en alliert konvoi på 45 skip. 20 ubåter senker 14 skip i løpet av tre dager. Det ser ut til at Norse King kan berges, så besetningen ror om bord igjen, starter maskinen og setter kurs for Azorene. Skipet blir imidlertid torpedert på nytt kort tid etter, og hele besetningen på 35 mann omkommer. (28.12.1942)