General Carl Gustav Fleischer, som hadde ansvaret for de norske styrkene under slaget om Narvik og i etterkant har vært sjef for hærens overkommando, blir beordret til militærattaché og sjef for den norske militærmisjonen i Washington D.C. Dette opplever han som en klar ydmykelse, da det vanligvis er offiserer med rang major eller oberstløytnant som innehar en slik stilling. (01.12.1942)

To av sjømennene fra DS Kong Harald, Jon Mikkelsen og Kåre Hauge, blir arrestert i Innherredsveien 125 i Trondheim. Dette er første gang medlemmer av Sonderabteilung Lola er direkte involvert i arrestasjoner. (01.12.1942)

Finn Koren, som gjentatte ganger har informert eksilregjeringen om jødeutryddelsene, tar etter instruks fra London kontakt med det internasjonale Røde Kors som blir bedt om å bruke sin innflytelse til fordel for de deporterte norske jødene. Røde Kors’ fremstøt fører imidlertid ikke frem. (01.12.1942)

Den norske eksilregjeringen i London får beskjed om at de norske jødene er deportert. De har tidligere fått tilsendt flere rapporter om massemord av jøder, blant annet fra den norske legasjonen i Bern og fra World Jewish Congress. (01.12.1942)

Kommandanten i Auschwitz kvitterer for overtakelsen av 532 jøder fra Norge. DS Donau har i løpet av de siste dagene blitt liggende en stund utenfor mørklagte København i dårlig vær. Nå har skipet imidlertid kommet frem til Stettin, og de deporterte fraktes til Auschwitz med tog. De får hverken mat eller vann underveis. 186 arbeidsføre menn blir skilt ut, mens 116 arbeidsuføre menn, 188 kvinner og 42 barn blir drept rett etter ankomst. Kun ni av de arbeidsføre mennene overlever. (01.12.1942) (Foto: Festningsverk.no, etter avtale)

Fra i dag rasjoneres bussreiser. All trafikk med dieseldrevne busser er stanset. Reisende inndeles i grupper basert på individuell prøving og må skaffe seg et reisebevis som redegjør for hvorfor vedkommende må ta buss. I byene er det bare noen få busser og trikker som går. (01.12.1942)