Skøyta «Aksel», som Shetlandsgjengen bruker for å frakte personer og gods mellom Norge og Shetland, sender ut et telegram om hjelp på vei mot Kristiansund. Et fly og en MTB blir sendt ut for å lete. Flyet finner Bård Grotle, John Lodden og fire personer til i en lettbåt og gummiflåte mens «Aksel» er i ferd med å synke. Flyet kan imidlertid ikke gå ned på grunn av grov sjø, og MTB-en må returnere på grunn av drivstoffmangel. Det blåser skikkelig opp, og båter og fly leter etter havaristene i fire dager. Mannskapet blir aldri funnet og gir dermed sitt liv i kampen for et fritt Norge. I løpet av vinteren kommer basen på Shetland til å miste seks skøyter og over halvparten av mannskapet på basen; rundt 40 mann. Bildet viser «Aksel» på slippen i Scalloway med skipper Bård Grotle til høyre. (06.12.1942)

Maskinist Hans Olav Duus Elissen fra Fredrikstad omkommer om bord på MS Norse Lady når han forsøker å slukke en brann i maskinrommet. (06.12.1942)

Ekspedisjonssjef Sigmund Feyling i Kirkedepartementet uttaler at «det er en stor lykke for jødene at de nå kan samles på ett sted, slik som de så lenge har ønsket». (06.12.1942)

Bare fem dager etter at flere hundre norske jøder er drept i gasskamrene i Auschwitz, holder Quisling en tale ved NS’ fylkesstevne i Filmteatret i Trondheim. Her hevder han at jødene ikke bare står bak krigsutbruddet, men at de også trekker i trådene bak Hitler-Tysklands krigsmotstandere. «Jødeproblemet», konkluderer Quisling, er selve verdensproblemet, og det «finnes ingen plass for kompromisser». «De som kjemper mot NS i dag», fastslår han, «kjemper sammen med den revolusjonære jødedom som slavebinder folkene». Han omtaler jødisk innvandring som en «ren parasittstrøm» som «setter seg fast over alt» og sier at «den eneste mulige løsning er at jødene forlater Europa og drar til et annet område – helst en øy». Videre forklarer han sitt syn på denne måten:

(06.12.1942)

NSB opplyser om at det ikke blir satt opp noen ekstratog i julen. Det kreves adgangsbillett til en del tog, og på fjerntogene må man ha reisetillatelse. Det blir mindre plass på togene enn i fjor. (06.12.1942)