DS Marianne av Bergen blir torpedert av tyske E-båter og synker på østkysten av England på reise fra Rochester til Sunderland. Ni nordmenn og fem briter omkommer, mens 16 mann blir reddet. (12.12.1942)

Arild Johan Mentzoni blir arrestert i Bodø og sendt til Vollan kretsfengsel i Trondheim. Han har spredt illegale aviser, samlet opplysninger om tyske befestninger og vært med på å planlegge en Milorg-avdeling i Bodø. Senere sendes han til Falstad og deretter Grini, før han sendes til Tyskland i 1943. Han kommer aldri hjem igjen. (12.12.1942)

Tyskerne har omfattende razziaer i Rjukan-området, for å slå ned lokalt motstandsarbeid. Gestapo er spesielt ute etter Einar Skinnarland, som på vegne av Kompani Linge har kommunisert med London ved siden av sitt arbeid med bygging av demningen ved Mårvatnet. Han får nå av sine overordnede i London selv valget om han vil flykte til Sverige og deretter tilbake til Storbritannia, eller bli i Norge. Han velger å gå i dekning i hytta Nilsbu, vest for Møsvatn, og dette blir hans nye base hvor han skal stå for radiokommunikasjon med London og viderebringe etterretningsrapporter om tyske aktiviteter på Vemork som han får overlevert fra kontakter som arbeider ved fabrikken. (12.12.1942)