Årets siste nummer av Norsk Lovtidende inneholder en midlertidig lov om arbeidsplikt. Ministerpresidenten kan treffe beslutning om at enhver som har bopel eller opphold i visse fylker kan pålegges å utføre arbeide og å stille trekkraft til rådighet når viktige samfunnsinteresser krever det. Fylkesmannen gir instruks om hvem som skal pålegges arbeide. (31.12.1942)