Også i Rogaland har Milorgs apparat raknet etter at Gestapo har arrestert rundt 50 Milorg-folk i Stavanger og distriktet rundt. Enkelte Milorg-folk i Oslo er også arrestert, og flere har valgt å rømme til Sverige. (07.12.1942)

Major Arne Laudal og hans 16 år gamle sønn blir arrestert i sitt hjem på Strai. Gestapo setter dermed inn en avgjørende aksjon mot Milorggruppen på Sørlandet. I løpet av noen få uker blir nesten hele gruppen rullet opp, med 600-700 arrestasjoner. Laudal sendes etter hvert til Grini etter tortur under avhør i Arkivet i Kristiansand og blir senere henrettet ved skyting sammen med fem andre. Sønnen slippes fri. (07.12.1942)