Sveriges utenriksråd Gösta Engzell tilbyr Quislings minister Albert Viljam Hagelin å sende gjenværende jøder til Sverige. Dette er ett av flere svenske fremstøt for å ta imot deporterte norske jøder. (30.12.1942)

1942 har vært et rekordår for arrestasjoner. Ifølge tysk statistikk er 5664 kvinner og menn arrestert i Norge i løpet av året. (30.12.1942)

1942 er uteflåtens største tapsår. Tyske ubåter og krigsskip har senket over 6,1 millioner brt. alliert tonnasje i Nord- og Sør-Atlanteren, hvorav over 10 prosent av tapene er norsk tonnasje. I løpet av året har Norge mistet 182 skip og 1278 personer. Bare 39 forlis har skjedd uten tap av menneskeliv. 443 er tatt til fange. (30.12.1942)