Kirkenes blir igjen utsatt for russisk bombeangrep etter nesten daglige flyalarmer i desember. Midt på dagen blir det tyske SIPO-kvarteret truffet. (31.12.1942)