MT Vardefjell av Oslo brekker i to i stormfullt vær i Nordatlanteren på reise fra England til USA. Forskipet med 12 mann driver av og forsvinner. Akterskipet, med sine 29 mann, klarer å komme seg til Færøyene på julaften ved forsiktig bruk av maskinen akterover. (13.12.1942)

Flere og flere debuterer som dyreoppdrettere, dersom man har den minste mulighet til å huse og holde dyr. Griser, kaniner og ender er nye familiemedlemmer og sikrer for noen litt ekstra mat til jul. Enhver unggutt lærer seg finessene ved snekring av kaninbur. Villagrisene blir holdt i badekar, på verandaer eller i kjellere om ikke husstanden disponerer uthus og uteareal. Fôr er ikke lett å oppdrive; potetskrell og sildeavfall er vanligst. Julesteken risikerer dermed å få et lite anstrøk av sildesmak. Andre «kjøtt»-matvarer som blir spist, men forsvinner som matvare etter okkupasjonen, er ekorn, kramsfugl, duer, måker og kråker. Bildet er tatt av Rigmor Dahl Delphin og viser mating av villagris. (13.12.1942)

Ved Torås fort på Tjøme går 700 stridsvognminer i luften. Minene er lagret i et fjellanlegg i nedre leir. Leirens sykestue ligger utenfor inngangen og blir pulverisert av eksplosjonen. Smellet høres godt på fortene sydover mot Larviks-området, og disse blir satt i alarmberedskap da man tror det er kanonild fra sjøen. Eksakt hva som har skjedd er uklart, men tyske rapporter sier at en soldat som ble tatt for tyveri fra kameratene har blitt innlåst i minelageret på kvelden. Etter eksplosjonen er han sporløst borte. Panserdørene fra fjellanlegget blir gjenfunnet omtrent 1000 meter unna. Ingen øvrige blir skadd, ut over midlertidige hørselsproblemer. (13.12.1942)