Russefangeleiren på Trondenes ved Harstad huser opptil 1200 russere stuet sammen i brakker. En russer ved navn Konstantin blir fra nå av liggende i ro i brakka på grunn av sykdom og avmagring frem til han dør våren 1943. Han skriver følgende i en dagbok andre juledag:

(26.12.1942)